ĐẶNG VŨ TUẤN SƠN

  • Chủ tịch Hội Thiên văn và Vũ trụ học Việt Nam (VACA) từ năm 2003.

 

Các ấn phẩm khoa học đã thực hiện

  • 400 năm Thiên văn học và Galileo Galilei - NXB Tri thức, 2009 (đồng tác giả)
  • Từ điển Thiên văn học và Vật lý thiên văn - NXB Tri thức, 2016 / NXB Thanh Niên, 2018-2023  (chủ biên)
  • Trái Đất và Hệ Mặt Trời - NXB Thông tin và Truyền thông, 2017 / NXB Thanh Niên, 2023 (chủ biên)
  • Vũ trụ: Xa hơn Mây Oort / Universe: Beyond the Oort Cloud - NXB Thanh Niên, 2018 (tác giả) / Xa hơn Mây Oort: Tới ranh giới của không gian và thời gian - NXB Thanh Niên, 2023.
  • Các chòm sao: Toàn cảnh về cầu trời đêm - NXB Thanh Niên, 2020-2023 (chủ biên)
  • Thiên văn học thế kỷ 21: Hai thập kỷ đã qua, một tương lai phía trước - NXB Thanh Niên, 2022 (Chủ biên)
  • Lược sử Thiên văn học - NXB Thanh Niên, 2023 (Chủ biên)

 

Facebook page: https://www.facebook.com/dangvutuanson

  

Dưới đây là các bài viết của Đặng Vũ Tuấn Sơn tại website VACA.