life

Sự sống cần những yếu tố nào để phát sinh, tồn tại và tiến hoá? Những nơi nào trong Hệ Mặt Trời và trong thiên hà của chúng ta có thể cho phép sự sống? Đó là nội dung chính của phần bài giảng "Sự sống trong vũ trụ".

Gravitational wave

Sóng hấp dẫn là gì? Nó có đặc tính gì? Nó có vai trò ra sao đối với cấu trúc của vũ trụ cũng như đối với sự phát triển của khoa học? Nó đã được phát hiện ra sao? Đó là những câu hỏi được rất nhiều người đặt ra khi sóng hấp dẫn lần đầu tiên được ghi nhận vào tháng 9 năm 2015 và chính thức công bố tháng 2 năm 2016. Đến nay, vẫn còn tồn tại nhiều cách hiểu sai về việc ghi nhận và tính chất của đối tượng vật lý này do nhiều bài báo và tài liệu diễn đạt chưa chính xác và đầy đủ.

terms

Trong phần chính của họi thảo ngày 30/08/2015, nhà nghiên cứu Đặng Vũ Tuấn Sơn (chủ tịch VACA) đã có phần trao đổi rất chi tiết về những lưu ý rất quan trọng trong cách sử dụng các thuật ngữ thiên văn học. Dưới đây là clip ghi lại phần trình bày này.