HOÀNG GIA LINH

Hội viên VACA từ năm 2013; Thành viên hội đồng chuyên môn VACA từ năm 2022

Các ấn phẩm đã thực hiện:

  • Từ điển Thiên văn học và Vật lý thiên văn - NXB Tri thức, 2016 / NXB Thanh Niên, 2018-2023  (đồng tác giả)
  • Trái Đất và Hệ Mặt Trời - NXB Thông tin và Truyền thông, 2017 / NXB Thanh Niên, 2023 (đồng tác giả)
  • Các chòm sao: Toàn cảnh về cầu trời đêm - NXB Thanh Niên, 2020-2023 (đồng tác giả)
  • Thiên văn học thế kỷ 21: Hai thập kỷ đã qua, một tương lai phía trước (đồng tác giả)
  • Lược sử Thiên văn học - NXB Thanh Niên, 2023 (đồng tác giả)

Phim khoa học đã dịch thuật:

 

Dưới đây là các bài viết của Hoàng Gia Linh tại website VACA.