Supernova

Supernova loại Ia là một trong những công cụ quan trọng nhất đối với các nhà thiên văn học. Những sự kiện ngắn ngủi nhưng rất sáng này là một trong những "ngọn nến chuẩn" cho phép chúng ta đo được không chỉ những khoảng cách lớn một cách chính xác, mà còn qua đó xác định được tốc độ giãn nở của vũ trụ.

our galaxy

Vũ trụ vô cùng rộng lớn, với hàng tỉ hành tinh chuyển động quanh hàng tỷ ngôi sao. Tiềm năng cho sự sống thông minh tồn tại ở đâu đó trong vũ trụ phải là rất lớn. Vậy, họ đâu cả rồi?

Trappist-1

Các nhà khoa học đã có ước tính chính xác hơn về tuổi của hệ TRAPPIST-1. Nghiên cứu cho thấy ngôi sao này cùng các ngoại hành tinh trong hệ của nó có tuổi nằm trong khoảng từ 5,4 đến 9,8 tỷ năm - nhiều gấp đôi so với Hệ Mặt Trời của chúng ta. Mặt Trời đã được sinh ra vào khoảng 4.5 tỷ năm trước.

Sagittarius A*

Có một lỗ đen siêu nặng ở trung tâm của thiên hà chúng ta. Nó có tên gọi là Sagittarius A*, hay viết tắt là Sgr A*. Thiên thể lớn nhưng không thể nhìn thấy này cách chúng ta khoảng 26.000 năm ánh sáng và có khối lượng khoảng 4 triệu lần Mặt Trời. Mặc dù việc quan sát khu vực xung quanh Sgr A* là một thách thức, nhưng không phải là không thể. Giờ đây, Sgr A* đang giúp các nhà thiên văn học một lần nữa chứng minh rằng Einstein đã đúng.

Galaxies

Các nhà khoa học Australia đã khám phá ra lý do các thiên hà khối lượng lớn trong những tập hợp nhiều thiên hà có tốc độ quay chậm hơn so với những láng giềng nhẹ hơn của chúng.