Perseids

Mưa sao băng Perseids, một hiện tượng thiên văn được trông đợi hàng năm, sẽ có cực điểm vào đêm 12, rạng sáng 13 tháng 8 này. Năm nay, Mặt Trăng sẽ gây ảnh hưởng tới việc quan sát hiện tượng này.

Orion Nebula

Dựa trên những quan sát thu được gần đây từ kính thiên văn khảo sát thuộc VLT của Đài quan sát châu Âu đặt tại Nam bán cầu (ESO), các nhà thiên văn đã phát hiện ra ba quần thể sao trẻ nằm trong cụm tinh vân Orion. Những phát hiện đáng ngạc nhiên này góp phần mở rộng tầm hiểu biết của chúng ta về sự hình thành các cụm tinh vân như thế. Điều này gợi ý về quá trình bùng nổ tạo sao với mỗi lần bùng nổ ngắn hơn chúng ta tưởng rất nhiều.

GRB

Những vụ nổ tia gamma nằm trong số những sự kiện bùng nổ năng lượng mạnh mẽ nhất trong vũ trụ. Chúng cũng rất ngắn, chỉ kéo dài từ vài mili-giây đến khoảng một phút. Điều này đã làm cho các nhà thiên văn học gặp khó khăn trong việc quan sát chi tiết một vụ nổ như vậy.

Voyager

Rất ít nhiệm vụ không gian có thể đạt được những thành tích của hai tàu không gian Voyager 1 và 2 trong suốt hành trình 40 năm qua. Bài viết này sẽ điểm qua những thành tích chính của hai con tàu này.

partial lunar eclipse

Đêm mùng 7, rạng sáng mùng 8 tháng 8 này, Việt Nam sẽ là một trong những khu vực có thể quan sát trọn vẹn nguyệt thực một phần. Đây có thể coi là hiện tượng thiên văn được trông đợi nhất trong năm 2017 đối với người quan sát tại Việt Nam.