Warped Milky Way

Đĩa của thiên hà Milky Way không hề phẳng như những mô hình trước đây, thay vào đó nó cong và xoắn ra xa khỏi trung tâm thiên hà. Đây là phát hiện của các nhà thiên văn học ở Đại học Macquarie và Viện khoa học Trung Quốc nhờ việc xây dụng bản đồ 3D của thiên hà. Nghiên cứu này đã được đăng trên tạp chí Nature Astronomy.

Bedin 1

Các nhà thiên văn học sử dụng kính thiên văn không gian Hubble để nghiên cứu một số sao già và mờ nhất trong cụm sao cầu NGC 6752 đã có một phát hiện bất ngờ. Họ khám phá ra một thiên hà lùn chỉ cách chúng ta 30 triệu năm ánh sáng.

Kuiper Belt object

Lần đầu tiên, các nhà thiên văn học đã phát hiện ra một vật thể có bán kính 1,3 km ở rìa của Hệ Mặt Trời. Những thiên thể cỡ một vài kilomet này đã được dự đoán từ hơn 70 năm trước, chúng là một bước quan trọng trong quá trình hình thành hành tinh, nằm giữa giai đoạn chuyển tiếp từ bụi và băng thành những hành tinh mà chúng ta thấy ngày nay.

Exoplanets

Trên Trái Đất, bảo vệ môi trường có mục tiêu hàng đầu là đảm bảo nguồn nước và không khí sạch để con người sống trong tương lai. Nhiều lợi ích của con người có liên quan khi động vật và thực vật phát triển tốt hơn. Các dạng sống thấp hơn như vi khuẩn, nấm .. cũng cần được bảo vệ trong một số trường hợp nhất định.

collision

Một nghiên cứu mới gợi ý rằng va chạm rất mạnh trong quá khứ mà từ đó Mặt Trăng hình thành cũng có thể đóng vai trò khiến sự sống xuất hiện trên Trái Đất.