Các nhà thiên văn học tại Trường Văn học, Khoa học và Nghệ thuật (LSA) thuộc Đại học Michigan đã lần đầu tiên khám phá ra khí nóng trong quầng của thiên hà Milky Way đang quay cùng chiều và với vận tốc gần với đĩa chính của thiên hà - nơi có chứa các sao, hành tinh, khí và bụi của chúng ta. Thông tin mới này làm sáng tỏ thêm cách mà từng nguyên tử lắp ráp lại thành các sao, hành tinh và thiên hà, cũng như tương lai của các thiên hà như thiên hà chúng ta.

 

Năm mươi năm trước, Thuyền trưởng Kirk và phi hành đoàn trên tàu Enterprise bắt đầu chuyến du hành vào không gian - biên giới cuối cùng (space - the final frontier/ Star Trek). Giờ đây, khi mà tập phim mới nhất của Star Trek đang có mặt khắp các rạp chiếu phim, kính thiên văn không gian Hubble của NASA/ESA cũng đang khám phá những biên giới mới, quan sát các thiên hà rất xa trong cụm thiên hà Abell S1063 - một phần của chương trình Frontier Fields.

 

Một nhóm các nhà thiên văn học thuộc Đại học Arizona đã tìm ra và xác nhận một kho tàng các hành tinh mới nhờ kính thiên văn không gian Kepler của NASA trong nhiệm vụ K2. Trong tổng số 197 ứng viên ban đầu, các nhà khoa học xác nhận 104 hành tinh tồn tại bên ngoài Hệ Mặt Trời của chúng ta. Hơn thế nữa, 4 hành tinh trong số đó có khả năng cao là các hành tinh đá.

 

Cuối tháng 7, mưa sao băng Delta Aquarids sẽ đạt cực điểm và sẽ là cơ hội cho người yêu thích thiên văn quan sát hiện tượng này. Kéo dài từ giữa tháng 7 đến gần cuối tháng 8, nhưng cực điểm - thời gian lý tưởng nhất để quan sát - chỉ rơi vào ngày 28, 29 tháng 7 hàng năm, đây là một mưa sao băng loại trung bình và là một sự hỗ trợ cho mưa sao băng Perseids sẽ có cực điểm vào giữa tháng 8.

 

Hai nhà thiên văn học với sự hỗ trợ của Twitter đã tìm ra bằng chứng mạnh nhất từng có về một cấu trúc khổng lồ dạng chữ X tạo thành bởi các sao trong khu vực chỗ phình trung tâm của thiên hà chúng ta - Milky Way.