Dinosaurs

Vào cuối thời kỳ khủng long, Trái Đất tự quanh nhanh hơn, khoảng 372 vòng một năm, so với hiện tại hiện tại là 365 vòng, kết quả được phát hiện theo một nghiên cứu mới nhất về vỏ hóa thạch của một loài nhuyễn thể ở cuối kỷ Creta (kỷ Phấn Trắng). Điều này có nghĩa khi đó một ngày chỉ kéo dài 23 tiếng rưỡi, nghiên cứu mới đăng trên tạp chí Paleoceanography and Paleoclimatology của Hiệp hội Địa vật lý Hoa Kỳ (AGU).

iron rain

Các nhà thiên văn học đã phát hiện ra một ngoại hành tinh kỳ lạ có mưa sắt ở mặt ban đêm. Tuy nhiên mặt ban ngày của hành tinh có tên là WASP-76 b này cũng không kém phần địa ngục. Nhiệt độ có thể đạt tới 4.300 độ F (2.400 độ C) - đủ nóng để làm bay hơi kim loại.

proto-Earth

Theo một nghiên cứu mới từ Trung tâm nghiên cứu sự hình thành của sao và hành tinh (StarPlan) tại Viện Địa Cầu của Đại học Copenhagen, Trái Đất sơ khai, tiền thân của hành tinh chúng ta đã được hình thành trong khoảng năm triệu năm. Ở thang thời gian thiên văn, điều này là cực kỳ nhanh.

exoplanet

Các nhà thiên văn học đã tìm thấy một ngoại hành tinh lớn hơn gấp đôi Trái Đất có tiềm năng cho việc sống được, mở ra cuộc tìm kiếm sự sống trên các hành tinh có kích thước lớn so với Trái Đất nhưng nhỏ hơn Sao Hải Vương.

Boomerang nebula

Ngay cả những nơi lạnh nhất trên Trái Đất cũng không thể so sánh được với không gian lạnh lẽo bên ngoài.