Các nhà nghiên cứu tại Đại học Bonn và Đại học California ở Irvine đã sử dụng những mô phỏng máy tính tinh vi để thực hiện một cuộc kiểm tra mà qua đó có thể trả lời cho một câu hỏi nóng bỏng trong vật lý thiên văn: có thật có vật chất tối? Hay định luật hấp dẫn của Newton cần được điều chỉnh?

R136 star cluster

Một nhóm các nhà vật lý thiên văn quốc tế có thể đã tìm thấy giải pháp cho một vấn đề đã làm các nhà khoa học lúng túng suốt 50 năm qua: tại sao các sao trong các cụm sao cầu được hình thành từ những vật liệu khác so với các sao khác trong Milky Way.

gravitational lens

Một nhóm các nhà thiên văn hoc quốc tế đã thực hiện một kiểm tra chính xác nhất về hấp dẫn ở phía ngoài Hệ Mặt Trời của chúng ta.

missing baryons

Các nhà nghiên cứu ở Đại học Colorado Boulder (CU Boulder) đã góp phần tìm ra nơi cư ngụ cuối cùng của vật chất thông thường còn ẩn giấu trong vũ trụ.

Black hole

Cộng đồng khoa học có thể tự tin khẳng định về sự tồn tại của các lỗ đen siêu nặng với khối lượng có thể tới hàng tỷ lần Mặt Trời, cũng như các lỗ đen khối lượng sao với khối lượng chỉ từ 5 đến 30 lần Mặt Trời. Nhưng sự tồn tại của các lỗ đen khối lượng trung bình (viết tắt là IMBH) với khối lượng nằm trong khoảng giữa của hai loại trên vẫn còn rất nhiều tranh cãi.