Earth and Moon

Khí quyển của Trái Đất lớn hơn nhiều so với suy nghĩ trước đây. Theo một nhóm nghiên cứu cho biết, nó trải rộng ra xa hơn Mặt Trăng. Khám phá này có được nhờ phân tích dữ liệu đã có từ hơn 20 năm trước.

Nghiên cứu cho biết khí quyển bao quanh hành tinh chúng ta trải rộng 630.000 km, gấp 50 lần đường kính của Trái Đất. Kết quả này có được nhờ phân tích dữ liệu đã hàng thập kỷ của các nhà khoa học ở Viện nghiên cứu không gian Nga.

Nó có nghĩa là Mặt Trăng không nằm phía ngoài mà là một phần khí quyển của chúng ta. Trên thực tế, nó nằm ở ngay giữa khí quyển, với khoảng cách trung bình là 384.400 km tính từ Trái Đất.

Tác giả của nghiên cứu, nhà vật lý Igor Baliukin nói: "Mặt Trăng bay trong khí quyển của Trái Đất."

Dữ liệu được sử dụng trong nghiên cứu này đã được thu thập bởi đài quan sát Mặt Trời và khí quyển Mặt Trời (SOHO) của NASA và ESA trong khoảng thời gian từ năm 1996 đến 1998. SOHO đã thu thập bụi và lưu trữ từ lúc đó.

SOHO vô tình thu được thông tin có tính đột phá khi nó lập bản đồ "địa hoa" (geocorona) - lớp nguyên tử hydro nằm ở nơi mà khí quyển tiếp xúc với không gian bên ngoài. Lớp mỏng này phát sáng ở dài tử ngoại xa chỉ có thể thấy được từ không gian và rất khó để đo được.

Vì việc này, cho tới nay các nhà khoa học đã cho rằng 200.000 km tính từ Trái Đất là nơi mà áp suất của bức xạ Mặt Trời bắt đầu áp đảo lực hấp dẫn của hành tinh chúng ta.

Thiết bị SWAN của SOHO có khả năng đo được phát xạ tử ngoài xa từ các nguyên tử hydro, cho phép nó có được những quan sát tuyệt vời về địa hoa.

"Dữ liệu thu được nhiều năm trước thường được khai thác cho những nghiên cứu khoa học mới," Bernhard Fleck - nhà khoa học của dự án SOHO thuộc ESA - cho biết. "Khám phá này làm nổi bật giá trị của dữ liệu thu được hơn 20 năm trước và vai trò đặc biệt của SOHO."

Bryan
Theo RT News