Blue Supergiant

Các sao siêu khổng lồ xanh giống như ...rock-and-roll: sống nhanh và chết trẻ. Điều đó khiến chúng rất hiếm và khó nghiên cứu. Trước khi các kính thiên văn không gian ra đời, rất ít sao siêu khổng lồ xanh được quan sát và hiểu biết của chúng ta về chúng rất hạn chế.

Neutron stars merger

Hai nhà vật lý thiên văn là Szabolcs ở Đại học Columbia và Imre Bartos ở Đại học Florida đã xác định được một va chạm lớn giữa hai sao neutron xảy ra cách đây khoảng 4,6 tỷ năm. Nó có thể là nguồn của nhiều vật chất quan trọng trên Trái Đất.

Theia collision

Vài thập kỷ qua, nếu bạn hỏi một nhà thiên văn học xem Mặt Trăng đã hình thành như thế nào, bạn sẽ nhận được câu trả lời rằng có một hành tinh cỡ Sao Hỏa được gọi là Theia đã va chạm với Trái Đất và ném rất nhiều mảnh vỡ vào không gian để từ đó hình thành nên vệ tinh của chúng ta. Có những bằng chứng rất mạnh mẽ củng cố cho giả thuyết này.

Eta Aquarids

Mưa sao băng Eta Aquarids đã bắt đầu diễn ra ngay lúc này và sẽ đạt cực điểm vào tuần tới. Năm nay, đây sẽ là một hiện tượng đáng chú ý đối với người yêu thích quan sát bầu trời.

exoplanet

Các khảo sát ngoại hành tinh gần đây gợi ý rằng có tới hàng nghìn thế giới gióng như Trái Đất ở các hệ mặt trời khác đang đợi được khám phá. Điều không vui là khí quyển của chúng - và đồng nghĩa với nó là khả năng của sự sống - có lẽ đã bị quét sạch bởi chính các ngôi sao của chúng.