Sun companion

Tất cả các ngôi sao có thể hình hành trong những hệ nhiều sao và theo thời gian, chúng trôi giạt ra ngoài hoặc đẩy ngôi sao song sinh của chúng ra xa.

Universe

Các nhà nghiên cứu tại Viện vật lý hấp dẫn Max Planck ở Postdam (Đức) và Viện Perimeter ở Canada đã bác bỏ lý thuyết về "sự khởi đầu trơn tru" của vũ trụ.

stellar jet

Các nhà thiên văn đã xác định được cách mà dòng khí bí ẩn được phát ra từ một sao trẻ nặng. Nhóm nghiên cứu sử dụng tổ hợp kính ALMA để quan sát một ngôi sao trẻ và đã thu được bằng chứng về sự quay của dòng khí này. Chuyển động và hình dạng của dòng khí gợi ý rằng sự ảnh hưởng của lực li tâm và lực từ trong đĩa bao quanh ngôi sao đóng một vai trò quan trọng trong sự hình thành của nó.

Sao Mộc, hành tinh khí khổng lồ lớn nhất Hệ Mặt Trời và đang nhận được sự chú ý lớn của chúng ta, vừa trở nên đáng chú ý hơn chút nữa. Mới đây, số vệ tinh được biết tới của nó đã được cộng thêm hai.

Jupiter

Một nhóm các nhà khoa học quốc tế đã khám phá ra rằng Sao Mộc là hành tinh già nhất trong Hệ Mặt Trời.