Red dwarf star's planet

Các hành tinh quanh các sao lùn đỏ có thể có các mảng kiến tạo dịch chuyển, khiến chúng trở nên thân thiện với sự sống hơn so với suy nghĩ trước đây.

Jupiter's moons

Vào tháng 7 năm 2018, Scott Sheppard - thuộc Viện Khoa học Carnegie đã công bố khám phá của 12 vệ tinh mới của Sao Mộc. Trong số đó, 11 vệ tinh được coi là "bình thường" với một vệ tinh còn lại được Sheppard cho là "kỳ quặc". Với khám phá này, tổng số vệ tinh của Sao Mộc hiện được biết đến đã lên đến 79 - số vệ tinh nhiều nhất so với các hành tinh khác trong Hệ Mặt Trời của chúng ta.

star

Vào cuối đời, khoảng 95% các sao phát triển thành sao khổng lồ đỏ và mất khối lượng của chúng qua gió sao. Cuối cùng, chúng kết thúc dưới dạng một tinh vân hành tinh chứa đầy khí ion hóa với một sao lùn trắng ở trung tâm.

Earth and Moon

Khí quyển của Trái Đất lớn hơn nhiều so với suy nghĩ trước đây. Theo một nhóm nghiên cứu cho biết, nó trải rộng ra xa hơn Mặt Trăng. Khám phá này có được nhờ phân tích dữ liệu đã có từ hơn 20 năm trước.

Hippocamp

Một vệ tinh mới của Sao Hải Vương đã được phát hiện. Với đường kính chỉ hơn 30 km, đây là vệ tinh nhỏ nhất của hành tinh khí khổng lồ này đã được biết cho tới nay. Thiên thể này được đặt tên là Hippocamp.