Exoplanets

Các nhà khoa học mới đây đã phát hiện thêm hai hệ hành tinh mới. Một trong hai hệ đó có ba hành tinh có kích thước Trái Đất.

Tarantula in LMC

Tận dụng khả năng của kính thiên văn khảo sát VST (thuộc VLT) đặt tại Đài quan sát Paranal của ESO ở Chile, các nhà thiên văn học đã chụp được hình ảnh rất chi tiết này về tinh tân Tarantula và rất nhiều tinh vân cũng như cụm sao láng giềng của nó.

dark matter at Big Bang

Các nhà thiên văn học đã đề xuất một mô hình mới về vật chất tối - loại vật chất vô hình chiếm hầu hết lượng vật chất trong vũ trụ. Họ đã nghiên cứu việc liệu có thể một phần số hạt tạo thành vật chất tối có mang điện tích rất nhỏ hay không.

E0102

Các nhà thiên văn học đã lần đầu tiên khám phá ra một loại sao neutron đặc biệt ở bên ngoài thiên hà Milky Way nhờ sử dụng dữ liệu từ Đài quan sát Chandra X-ray của NASA và Kính thiên văn rất lớn (VLT) của ESO ở Chile.

Jezero Crater

Một nghiên cứu gợi ý rằng đá giàu sắt ở gần các hồ cổ đại trên Sao Hỏa có thể chứa những manh mối quan trọng cho thấy sự sống từng tồn tại ở nơi này.