Black hole

Các lỗ đen nổi tiếng bởi sức mạnh của chúng: lực kéo khổng lồ đủ để nuốt trọn cả một ngôi sao và ném vào không gian những dòng vật chất với vận tốc gần bằng vận tốc ánh sáng. Nhưng ... thực tế có vẻ không đến mức đó.

meteor

Giữa tháng 12 này, người yêu thích thiên văn sẽ có cơ hội quan sát mưa sao băng Geminids - trận mưa sao băng lớn nhất hàng năm.

gravitational wave

Một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Physical Review Letters chỉ ra rằng các nhà khoa học có thể sử dụng các thí nghiệm sóng hấp dẫn để kiểm tra sự tồn tại của các lỗ đen nguyên thủy - những "giếng hấp dẫn" được hình thành rất ngắn sau Big Bang mà theo nhiều nhà khoa học thì đó là thứ có thể giải thích cho sự tồn tại của vật chất tối.

most distance quasar

Các nhà thiên văn học đã khám phá ra quasar xa nhất từng được biết tới. Nó nằm cách xa tới mức ánh sáng cần mất 13 tỷ năm để đi từ đó tới với chúng ta. Chúng ta nhìn thấy hình ảnh của quasar này khi nó ở thời điểm chỉ khoảng 690 triệu năm sau Big Bang. Ánh sáng của nó mang lại những thông tin có giá trị về lịch sử sớm của vũ trụ, đặc biệt là giai đoạn tái ion hóa.

universe

Theo một nghiên cứu mới, từ trường có thể giải thích cho việc tốc độ tạo sao của vũ trụ thực tế chậm hơn nhiều so với dự đoán của các mô hình vũ trụ trước đây.