multiverse

Nghiên cứu mới gợi ý rằng một "thế giới gương" không thể nhìn thấy chứa đầy các hạt chỉ tương tác với thế giới của chúng ta thông qua hấp dẫn có thể là chìa khóa để giải đáp một câu hỏi lớn trong vũ trụ học ngày nay: vấn đề với hằng số Hubble.

Aurora

Những phát hiện mới cho thấy rằng nhân loại đã bị hấp dẫn bởi thứ ánh sáng ở phương Bắc từ năm 977 hoặc 957 trước Công nguyên.

Dyson sphere

Phương trình Drake - một trong những phương trình nổi tiếng nhất trong thiên văn học đã được tranh luận không ngừng kể từ lần đầu tiên nó được đề xuất bởi nhà thiên văn người Mỹ - Frank Drake vào năm 1961 cho tới nay, nhưng hiện phương trình này vẫn giúp ích cho việc nghiên cứu về khả năng sự sống có thể xảy ra ở khắp nơi trong thiên hà của chúng ta. Tuy nhiên, những yếu tố trong phương trình này có thể phải sửa đổi, và một nhóm các nhà sinh học thiên văn cùng các nhà thiên văn cho biết họ đã tìm ra cách để sửa đổi phương trình này.

Sagittarius A*

Ngày 12 tháng 5 vừa qua, bức ảnh đầu tiên về lỗ đen siêu nặng ở trung tâm của thiên hà chúng ta đã được ESO công bố. Hình ảnh này là kết quả xử lý dữ liệu mấy năm qua của dự án Kính thiên văn Chân trời sự kiện (EHT).

The Empire Strikes Back

Từ động cơ bẻ cong không gian cho đến những thanh gươm ánh sáng, các nhà khoa học đều đang nghiên cứu về chúng.