Asteroid

Theo Trung tâm nghiên cứu vật thể gần Trái Đất (CNEOS) của NASA, một tiểu hành tinh lớn sẽ lướt qua Trái Đất ở khoảng cách khá gần vào ngày 27 tháng 5 này. Mặc dù vậy, không có gì đáng lo cả.

LMC - Spitzer vs Webb

Ít ngày trước, các nhà khoa học phụ trách dự án cho biết toàn bộ 4 thiết bị khoa học trên kính thiên văn không gian James Webb đã được đặt “căn chỉnh một cách hoàn hảo” ngay trước khi chiếc kính chính thức hoạt động vào mùa hè năm nay.

HCG 31

Hình ảnh vừa mới được xử lý từ Kính thiên văn Không gian Hubble của NASA về những thiên hà trong Hickson Compact Group 31 (HCG 31; Compact Group là bộ sưu tập về những nhóm nhỏ, nằm tương đối biệt lập gồm một số thiên hà ở gần nhau do nhà thiên văn người Canada - Paul Hickson chọn lọc và công bố vào năm 1982) này làm nổi bật các luồng hình thành sao khi 4 thiên hà lùn tương tác với nhau.

multiverse

Nghiên cứu mới gợi ý rằng một "thế giới gương" không thể nhìn thấy chứa đầy các hạt chỉ tương tác với thế giới của chúng ta thông qua hấp dẫn có thể là chìa khóa để giải đáp một câu hỏi lớn trong vũ trụ học ngày nay: vấn đề với hằng số Hubble.

Aurora

Những phát hiện mới cho thấy rằng nhân loại đã bị hấp dẫn bởi thứ ánh sáng ở phương Bắc từ năm 977 hoặc 957 trước Công nguyên.