Theo nghiên cứu của một nhóm các nhà thiên văn học quốc tế đứng đầu bởi Đại học Warwick, một hành tinh khí khổng lồ (hay có thể coi là một sao lùn nâu) với khối lượng khoảng 50 lần Sao Mộc được bao quanh mởi một vành đai bụi dường như đang chuyển động quanh một ngôi sao cách Trái Đất hơn 1000 năm ánh sáng.

star falling to blackholeCác nhà thiên văn học tại Đại học Texas ở Austin và Đại học Harvard đã kiểm tra một nguyên lý cơ bản của lỗ đen về việc vật chất hoàn toàn biến mất khi bị cuốn vào trong đó. Kết quả của họ mang lại một thử nghiệm thành công khác cho thuyết tương đối rộng của Albert Einstein.

CygnusA blackholesCygnus A là một thiên hà elip cách chúng ta gần 800 triệu năm ánh sáng. Ở trung tâm của nó là một lỗ đen siêu nặng có khối lượng ít nhất là 1 tỷ lần Mặt Trời. Quan sát mới đây cho thấy dường như lỗ đen này mới có một đồng hành.

ic342Một nhóm nghiên cứu quốc tế đã sử dụng đài quan sát trên không SOFIA của NASA để lập bản đồ một vành chứa các đám mây phân tử quyển động quanh trung tâm của thiên hà IC 342. Bản đồ này đã xác định được tỷ lệ khí nóng quanh các sao trẻ cùng các phần khí lạnh hơn sẽ dẫn tới sự hình thành các sao mới trong tương lai.

jupiter aurora 160Những quan sát kết hợp từ ba thiết bị khác nhau cho thấy những đặc trưng của cực quang sáng nhất của Sao Mộc ghi nhận được đến nay được được gây ra nhờ vệ tinh Io và tương tác với gió Mặt Trời.