binary system

Lần đầu tiên, các nhà khoa học khám phá ra một hệ sao kép mà trong tương lai sẽ phát nổ thành một "kilonova" rực lửa - một vụ nổ dữ dội tạo ra các loại nặng do sự hợp nhất của hai ngôi sao chết.

supermassive stars

Vũ trụ khác với bây giờ khi nó còn trẻ hơn. Mới đây, các nhà thiên văn học đã khám phá ra những cơ chế vật lý phức tạp trong vũ trụ trẻ liên quan tới sự phát triển của những sao siêu nặng với khối lượng có thể lên tới 100.000 lần khối lượng của Mặt Trời.

V 372 Orionis

Ở giữa tấm ảnh này mà kính thiên văn không gian Hubble đã chụp được là sao biến quang V 372 Orionis cùng một sao đồng hành nhỏ hơn của nó nằm ở phía trên bên trái. Cả hai ngôi sao này đều nằm trong tinh vân Orion, một vùng tạo sao lớn nằm cách Trái Đất khoảng 1.450 năm ánh sáng.

James Webb telescope

Kính thiên văn không gian James Webb (JWST) đang gặp vấn đề. Một trong những công cụ của nó là máy quang phổ không khe cận hồng ngoại (NIRISS) đã mất kết nối. NIRISS rất quan trọng trong việc thu quang phổ của khí quyển các ngoại hành tinh cùng một số công việc khác.

C/2022 E3

Một nhà thiên văn nghiệp dư đã chứng kiến và ghi hình cảnh một phần đuôi của sao chổi xanh lá C/2022 E3 bị thổi tung bởi một vụ phun trào nhật hoa lớn từ Mặt Trời.