Free-floating black hole

Một nhóm nghiên cứu quốc tế đã xác nhận được rằng một sự kiện vi thấu kính hấp dẫn được quan sát từ năm 2011 là hệ quả của một lỗ đen tự do trôi trong không gian liên sao - lỗ đen đầu tiên như vậy được biết tới. Nhóm nghiên cứu đã công bố kết quả của họ ở dạng đợi in trên arXiv.

Earth and moon

Mặt Trăng đóng vai trò rất quan trọng trong việc khiến Trái Đất trở thành hành tinh mà chúng ta biết ngày nay. Nó kiểm soát độ dài của ngày và thủy triều của đại dương, qua đó tác động tới chu kỳ sinh học của các dạng sống trên hành tinh chúng ta. Mặt Trăng cũng góp phần vào khí hậu trên Tráu Đất thông qua việc giữ ổn định trục quay của Trái Đất, tạo nên môi trường lý tưởng cho sự sống phát triển và tiến hóa.

Asteroid attack

Nghiên cứu mới cho thấy thứ thực sự gây ra một thảm họa ở mức độ tuyệt chúng là thành phần của đá mà thiên thạch va chạm vào, cứ không phải kích thước của chính thiên thạch.

trojan asteroid

Một nhóm các nhà thiên văn học quốc tế đứng đầu bởi Toni Santana-Ros ở Đại học Alicante và Viện Khoa học vũ trụ thuộc Đại học Barcelona (ICCUB) (Tây Ban Nha) đã xác nhận sự tồn tại của tiểu hành tinh trojan thứ hai của Trái Đất - tiểu hành tinh 2020 XL5 - sau một thập kỷ tìm kiếm. Kết quả này đã được công bố trên tạp chí Nature Communications.

NGC 7764A

Những gì bạn thấy trong bức ảnh nàu là một nhóm gồm 3 thiên hà, được gọi chung là NGC 7764A. Bức hình được chụp bởi kính thiên văn không gian Hubble với việc sử dụng đồng thời camera khảo sát cao cấp và camera trường rộng số 3.