Dirac

Paul Dirac (1902-1984) là nhà vật lý có đóng góp rất lớn cho sự phát triển của khoa học nói chung và vật lý nói riêng trong thế kỷ 20. Ông có nhiều nghiên cứu về cấu trúc nguyên tử, về cơ học lượng tử và đóng góp cho sự dung hòa của thuyết tương đối và thuyết lượng tử. Ông cũng là người đầu tiên đưa ra mô hình hiện đại của phản vật chất trong vũ trụ.

Einstein

Albert Einstein (1879-1955) nổi tiếng nhờ nêu ra thuyết tương đối hẹp và thuyết tương đối rộng, qua đó thay đổi cơ bản nhận thức của nhân loại và mở ra kỷ nguyên mới cho vật lý. Những nghiên cứu về lượng tử của ông cũng mang lại nhiều đóng góp lớn cho sự phát triển của khoa học. Nhưng ngoài tài năng xuất sắc của mình trong khoa học, Einstein còn nổi tiếng là một người khá hài hước và đôi khi ... đặc biệt đãng trí.

Interstellar là một bộ phim năm 2014 được khá nhiều người chú ý của đạo diễn Christopher Nolan. Mặc dù được một tỷ lệ rất lớn người xem ca ngợi không tiếc lời và ngay bản thân các chuyên gia phản biện về điện ảnh của thế giới đánh giá cao, nhưng điều đó không có nghĩa nó không có những khiếm khuyết đáng kể về khoa học.

Albert Einstein, Isaac Newton và Blaise Pascal gặp nhau và cùng đi dạo (hẳn là ở một thế giới nào đó song song với chúng ta, hoặc một nơi mà họ cùng đến sau khi chết, bởi chúng ta đều biết họ không cùng thời đại với nhau). Sau nhiều giờ thảo luận về những vấn đề khoa học thú vị từ những hiện tượng hàng ngảy của tự nhiên cho đến sự ra đời của vũ trụ, các nhà khoa học đều khá mệt và muốn đổi không khí bằng một trò chơi nào đó.