Albert Einstein, Isaac Newton và Blaise Pascal gặp nhau và cùng đi dạo (hẳn là ở một thế giới nào đó song song với chúng ta, hoặc một nơi mà họ cùng đến sau khi chết, bởi chúng ta đều biết họ không cùng thời đại với nhau). Sau nhiều giờ thảo luận về những vấn đề khoa học thú vị từ những hiện tượng hàng ngảy của tự nhiên cho đến sự ra đời của vũ trụ, các nhà khoa học đều khá mệt và muốn đổi không khí bằng một trò chơi nào đó.

 

Einstein đề nghị chơi trốn tìm và ông là người đầu tiên bịt mắt lại để hai người bạn của mình có thời gian tìm chỗ trốn. Trong khi Pascal cố gắng tìm một chỗ ẩn nấp lý tưởng cho mình thì Newton lấy ra một tờ giấy lớn và vẽ lên đó một hình vuông. Vẽ xong, Newton đặt hình vuông xuống đất và tự đứng lên nó.

"Hi vọng các quí ngài đã trốn xong rồi chứ?" Einstein nói to, "Tôi sẽ mở mắt đây!"

Khi mở mắt ra, Einstein thấy Newton ở ngay trước mặt mình. Ông ngạc nhiên kêu lên: "Newton, tôi tìm thấy ông rồi nhé!"

Nhưng Newton lập tức trả lời, chỉ vào tờ giấy có hình vuông ở dưới chân: "Ông đã tìm thấy Newton trên mét vuông, vậy là ông đã tìm thấy Pascal."

VACA