E0102

Các nhà thiên văn học đã lần đầu tiên khám phá ra một loại sao neutron đặc biệt ở bên ngoài thiên hà Milky Way nhờ sử dụng dữ liệu từ Đài quan sát Chandra X-ray của NASA và Kính thiên văn rất lớn (VLT) của ESO ở Chile.

Jezero Crater

Một nghiên cứu gợi ý rằng đá giàu sắt ở gần các hồ cổ đại trên Sao Hỏa có thể chứa những manh mối quan trọng cho thấy sự sống từng tồn tại ở nơi này.

Event Horizon

Các nhà thiên văn đang cố gắng chụp được hình ảnh về "cái bóng" của một lỗ đen, và họ đang tiến tới gần mục tiêu này nhờ kính thiên văn vô tuyến APEX (Atacama Pathfinder Experiment) của ESO đặt tại Chile.

Galileo spacecraft

Bằng việc sử dụng những kỹ thuật mô hình hóa mới để phân tích dữ liệu thu thập được bởi tàu không gian Galileo của NASA năm 1997, các nhà thiên văn học đã khám phá ra những chi tiết mới đáng ngạc nhiên về một trong số các vệ tinh của Sao Mộc.

New Horizons

Các nhà khoa học ở Viện nghiên cứu Tây Nam (SwRI - Texas, Mỹ) đã kết hợp những khám phá của tàu không gian New Horizons của NASA với dữ liệu từ nhiệm vụ Rosetta của ESA để phát triển một lý thuyết mới về cách mà Pluto đã hình thành ở rìa của Hệ Mặt Trời.