Jupiter's moons

Sao Mộc là hành tinh lớn nhất của Hệ Mặt Trời, và mới đây, sau một thời gian đứng thứ hai về số lượng vệ tinh, nó đã trở lại là hành tinh có nhiều vệ tinh nhất đã được khám phá trong Hệ Mặt Trời.

exoplanet

Một nhóm các nhà thiên văn học đã xác nhận sự tồn tại của K2-415b, một ngoại hành tinh cỡ Trái Đất có quỹ đạo quanh một sao lùn M nằm cách chúng ta chỉ 72 năm ánh sáng. Kết quả của họ đã được công bố dưới dạng đợi in trên arXiv.

binary system

Lần đầu tiên, các nhà khoa học khám phá ra một hệ sao kép mà trong tương lai sẽ phát nổ thành một "kilonova" rực lửa - một vụ nổ dữ dội tạo ra các loại nặng do sự hợp nhất của hai ngôi sao chết.

supermassive stars

Vũ trụ khác với bây giờ khi nó còn trẻ hơn. Mới đây, các nhà thiên văn học đã khám phá ra những cơ chế vật lý phức tạp trong vũ trụ trẻ liên quan tới sự phát triển của những sao siêu nặng với khối lượng có thể lên tới 100.000 lần khối lượng của Mặt Trời.

James Webb telescope

Kính thiên văn không gian James Webb (JWST) đang gặp vấn đề. Một trong những công cụ của nó là máy quang phổ không khe cận hồng ngoại (NIRISS) đã mất kết nối. NIRISS rất quan trọng trong việc thu quang phổ của khí quyển các ngoại hành tinh cùng một số công việc khác.