PHẠM THỊ LÝ

Hội viên VACA từ năm 2013 tới năm 2022.

Các ấn phẩm đã thực hiện:

  • Từ điển Thiên văn học và Vật lý thiên văn - NXB Tri thức, 2016 (cộng tác viên)
  • Trái Đất và Hệ Mặt Trời - NXB Thông tin và Truyền thông, 2017 (đồng tác giả)
  • Các chòm sao: Toàn cảnh về cầu trời đêm - NXB Thanh Niên, 2020 (đồng tác giả)
  • Thiên văn học thế kỷ 21: Hai thập kỷ đã qua, một tương lai phía trước (đồng tác giả)

 

Dưới đây là các bài viết của Phạm Thị Lý tại website VACA.