TRẦN QUỐC VIỆT

Hội viên VACA từ năm 2014

Các ấn phẩm đã thực hiện:

  • Trái Đất và Hệ Mặt Trời - NXB Thông tin và Truyền thông, 2017 (đồng tác giả)
  • Các chòm sao: Toàn cảnh về cầu trời đêm - NXB Thanh Niên, 2020 (đồng tác giả)

 

Dưới đây là các bài viết của Trần Quốc Việt tại website VACA.