star formation

Một nhóm các nhà nghiên cứu từ Đại học Notre Dame (Mỹ) và Đại học Tohoku (Nhật Bản) đã tìm thấy nơi ra đời của những ngôi sao "giàu vàng" - những sao có nhiều nguyên tố nặng hơn sắt, trong đó có những nguyên tố hiếm mà ở Trái Đất chúng ta dùng cho những đồ trang sức như vàng và bạch kim. Nghiên cứu của họ đã được đăng trên Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (Báo cáo hàng tháng của Hội thiên văn học Hoàng gia - Anh).

Hàng trăm sao giàu vàng đã được phát hiện bởi những kính thiên văn hiện đại trên khắp thế giới. Bí ẩn là ở chỗ liệu những ngôi sao này đã ra đời khi nào, ở đâu và như thế nào trong lịch sử của thiên hà Milky Way - thiên hà nơi chúng ta đang sống. Nhóm nghiên cứu thấy rằng những sao giàu vàng nhất đã ra đời trong những thiên hà nhỏ là tiền thân của Milky Way từ cách đây hơn 10 tỷ năm. Việc này đã lần đầu tiên làm sáng tỏ phần nào quá khứ của những ngôi sao dạng này.

Để có được kết luận, nhóm nghiên cứu đã lần theo dấu vết của sự hình thành Milky Way suốt từ khi Big Bang bùng phát cho tới hiện tại, thông qua một mô phỏng số trên máy tính.

Mô phỏng cho thấy một số thiên hà nhỏ là tiền thân của Milky Way đã tồn tại từ hơn 10 tỷ năm trước và có chứa một lượng lớn những nguyên tố nặng nhất. Những nguyên tố này được biết rằng đã ra đời trong quá trình sáp nhập của các sao neutron. Những sự kiện đó khiến các thiên hà nhỏ này được làm phong phú thêm lượng nguyên tố nặng, và đó là nơi những nguyên tố giàu vàng hình thành, khớp với những gì được quan sát thấy ngày nay.

Yutaka Hirai ở Đại học Tohoku cho biết: "Những sao giàu vàng ngày nay cho chúng ta biết về lịch sử của Milky Way - chúng tôi thấy rằng những sao nhiều vàng nhất đã hình thành trong các thiên hà lùn từ hơn 10 tỷ năm trước. Những thiên hà cổ xưa này là những khối kiến tạo nên Milky Way. Phát hiện của chúng tôi có nghĩa rằng nhiều sao giàu vàng ngày nay chính là những hóa thạch còn lại từ quá trình hình thành Milky Way cách đây hơn 10 tỷ năm."

Bryan
Theo Phys.org