Death of the Milky Way

Thiên hà của chúng ta đã ra đời từ rất lâu, là nơi chứa toàn bộ Hệ Mặt Trời cùng ít nhất là hơn 100 tỷ ngôi sao khác. Nhưng nó không phải là vĩnh cửu. Milky Way đang chết. Trong tập phim này, bạn sẽ tìm hiểu được nhiều thông tin về tiến hóa của thiên hà chúng ta và cái chết đang tới với nó.

Phim thuộc series phim khoa học How the Universe works do Discovery Channel/Science Channel thực hiện. Phụ đề tiếng Việt được dịch bởi VACA.

 

 

Bạn cũng có thể tìm hiểu thêm các thông tin cơ bản và tổng quát nhất về Milky Way qua bài Milky Way - thiên hà của chúng ta, hoặc qua bài giảng ngắn của VACA như dưới đây

 

 

VACA