Sau 5 buổi chia sẻ kiến thức thiên văn cho cộng đồng, chương trình do VACA thực hiện năm 2014 sẽ tiếp tục được tiến hành với lịch trình như chúng tôi công bố dưới đây. Mong sự tham gia của độc giả yêu thiên văn tại Hà Nội.

VACA xin thông báo và mời tất cả độc giả yêu thiên văn tại Hà Nội tới tham gia buổi chia sẻ và thảo luận kiến thức vào chủ nhật tới, ngày 02/11/2014. Đây là buổi chia sẻ kiến thức miễn phí với mong muốn phổ biến kiến thức thiên văn học ra cộng đồng do VACA tổ chức định kì từ tháng 9 năm nay.

Sáng ngày chủ nhật 05/10, người yêu thích khoa học vũ trụ tại Hà Nội đã tới tham gia nghe và thảo luận về chủ đề "Vị trí và các chuyển động của chúng ta trong vũ trụ" trong sự kiện định kì do VACA tổ chức. Ngoài ra, cũng trong buổi thảo luận, người tham gia còn được tìm hiểu thêm về hiện tượng nguyệt thực có thể quan sát tại Việt Nam ngày 08/10.

 

Sáng chủ nhật tới, ngày 19 tháng 10 năm 2014, VACA sẽ tổ chức buổi chia sẻ kiến thức miễn phí thứ tư trong chương trình phổ biến kiến thức thiên văn cộng đồng. Cũng như các buổi trước trong chuỗi hoạt động, sự kiện vẫn được mở cửa tự do cho người yêu thích thiên văn tại Hà Nội.

Buổi thứ ba trong chuỗi các buổi chia sẻ kiến thức miễn phí của VACA tại Hà Nội sẽ được tổ chức vào sáng chủ nhật ngày 05 tháng 10. Nội dung chính của buổi thảo luận này là vị trí và các chuyển động của chúng ta trong vũ trụ. Độc giả xin vui lòng đọc kĩ các thông tin dưới đây để biết chi tiết.