black hole

Trong 7 năm qua, các nhà khoa học làm việc tại dự án hợp tác LIGO-Virgo* (LVC) đã phát hiện thấy 90 tín hiệu của sóng hấp dẫn. Sóng hấp dẫn là những nhiễu loạn trong cấu trúc của không-thời gian thành các dạng sóng lan ra phía ngoài từ các sự kiện vũ trụ dữ dội như sự sáp nhập của các lỗ đen kép (BBH). Trong các quan sát được thu thập từ nửa giai đoạn đầu của chương trình thử nghiệm gần đây nhất, kéo dài trong 6 tháng vào năm 2019 thì dự án này đã xác nhận được các tín hiệu từ 44 sự kiện BBH.

Fermi telescope

Vũ trụ của chung ta là một đại dương hỗn loạn đày những gợn sóng của không-thời gian mà các nhà khoa học gọi là sóng hấp dẫn. Các nhà thiên văn học cho rằng những làn sóng từ những cặp lỗ đen siêu nặng chuyển động quanh nhau ở những thiên hà rất xa có bước sóng dài tới hàng năm ánh sáng và họ đã cố gắng quan sát chúng trong nhiều thập kỷ. Giờ đây, họ đã tới được gần hơn nhờ kính thiên văn không gian tia gamma Fermi của NASA.

Sun

Sợi tối (hay sợi Mặt Trời - những đường sẫm màu xuất hiện ở những khu vực có từ trường mạnh trên bề mặt của Mặt Trời) có độ sâu ít nhất 12.400 dặm (20.000 km) và có chiều dài gấp 10 lần khoảng cách như thế.

NGC 772

Cánh tay giang rộng của thiên hà xoắn mà bạn nhìn thấy ở đây là kết quả của một cái bắt tay ở qui mô vũ trụ giữa những người láng giềng.

Perseverance rover

Các nhà khoa học đã thiết kế những công cụ cho phép con người có "mắt" và "mũi" trên Sao Hỏa. Và giờ đây, họ đang làm thêm "tai".