LÊ PHƯƠNG DUNG

Hội viên VACA từ năm 2013

Các ấn phẩm đã thực hiện:

  • Từ điển Thiên văn học và Vật lý thiên văn - NXB Tri thức, 2016 (đồng tác giả)
  • Các chòm sao: Toàn cảnh về cầu trời đêm - NXB Thanh Niên, 2020 (đồng tác giả)

 

Dưới đây là các bài viết của Lê Phương Dung tại website VACA.