Việc khảo sát chi tiết bầu trời với dữ liệu từ quan sát của kính thiên văn không gian Hubble và nhiều đài quan sát khác giờ đây đã khiến chúng ta nhận ra vũ trụ "đông đúc" hơn nhiều so với những gì từng biết trước đây.

 

Tháng 10 này, người yêu thích các hiện tượng thiên văn có thể quan sát mưa sao băng Orionids, một mưa sao băng đáng chú ý diễn ra hàng năm. Cực điểm năm nay của hiện tượng này sẽ rơi vào rạng sáng ngày 21 tháng 10.

 

Các nhà nghiên cứu ở Đại học Michigan đã tìm ra một hành tinh lùn mới trong Hệ Mặt Trời của chúng ta. Nó nằm cách Mặt Trời khoảng 8,5 tỷ dặm (13,68 tỷ km).

Theo dữ liệu mới từ nhiệm vụ Cassini nghiên cứu Sao Thổ, có một đại dương nằm bên dưới bề mặt vệ tinh Dione của hành tinh này. Hai vệ tinh khác của Sao Thổ là Titan và Enceladus đã được xác định rằng có đại dương nằm bên dưới lớp vỏ băng, nhưng một nghiên cứu mới gợi ý rằng cũng có một đại dương trên Dione.

 

Kính thiên văn không gian Hubble của NASA đã phát hiện thấy những đám khí siêu nóng với kích thước gấp đôi Sao Hoả được phóng ra ở gần một ngôi sao đang chết.