Sao chổi Elenin (còn có tên khoa học là C/2010 X1), một sao chổi mới được phát hiện cuối năm 2010 vừa qua đang tiến gần đến quĩ đạo của Trái Đất. Nó sẽ cắt ngang quĩ đạo của chúng ta ở khoảng cách rất gần vào tháng 10 năm nay.

Những ngày đầu tháng 5, nếu có điều kiện dậy sớm quan sát về bầu trời phía Tây, bạn sẽ thấy các hành tinh nhóm trong của Hệ Mặt Trời tiến rất gần về Sao Mộc. Đây chắc chắn là một hiện tượng thiên văn đáng chú ý trong thời gian này.

 

Những ngày đầu tháng 5 này, Trái Đất đang tiến tới phần quĩ đạo có những phần còn lại của sao chổi Halley, cho phép chúng ta có cơ hội quan sát mưa sao băng Eta Aquarids, trận mưa sao băng hàng năm gây ra bởi sao chổi này.

Thời gian các tháng đầu mỗi năm khá hiếm các trận mưa sao băng. Trận mưa sao băng sắp tới tuy chỉ là một mưa sao băng cỡ trung bình nhưng sẽ là hiện tượng dáng chú ý nhất trong thời gian này: mưa sao băng Lyrids.

 

Một bức ảnh mới về tinh vân NGC 3582, ghi lại bởi máy ghi hình trường rộng của kính thiên văn MPG/ESO 2,2 mét ở đài quan sát ESO's La Silla tại Chile, cho thấy những vòng khí nóng giống như những hoạt động trên Mặt Trời.