Cyber Sky download bản dùng thử 30 ngày tại http://www.cybersky.com/
để chỉnh tọa độ nơi bạn quan sát,trước hêt phải tìm hiểu tọa độ nơi bạn quan sát là gì.Có thể dùng bản đồ để xác định,hoặc dùng bản đồ trực tuyến ,ví dụ ở Việt Nam basao.com.vn ,chọn chuyên đề Việt Nam  , chọn tỉnh của bạn,tìm huyện,tìm xã,..
Để xác định tọa độ, di chuột vào vùng bạn sẽ quan sát bầu trời tại đó.Kết quả tọa độ sẽ hiện ra ở góc trái phía dưới ...

http://basao.com.vn/MAP/VN_DOLMap/home_atlas64tinh.asp

 Phần mềm Sky Screen Saver sử dụng cho hệ điều hành Windows
Đây là một tiện ích Screen Saver miễn phí, sử dụng cho hệ điều hành Windows. Chương trình vẽ và cập nhật bản đồ bầu trời với các thông tin sau:
+ Hơn 9000 ngôi sao có độ sáng biểu kiến nhỏ hơn cấp 8 theo danh mục sao Yale Bright Star
+ Mặt trời và các hành tinh
+ Các pha của Mặt trăng

 Microsoft vừa cho công bố bản beta miễn phí của WorldWide Telescope, một ứng dụng mới của hãng này phục vụ việc quan sát bầu trời. WorldWide Telescope mang lại cho người sử dụng những hình ảnh phân giải cao lấy nguồn từ kính thiên văn vũ trụ Hubble, trung tâm quan sát tia X Chandra và một số nơi khác nữa.