Jovian trojans

Trong không gian, có những vị trí nơi mà các lực cân bằng nhau để tạo ra quỹ đạo ổn định cho các thiên thể nhỏ và cho chính các vệ tinh nhân tạo của con người mà các nhà khoa học gọi là các điểm Lagrange.

Sun - Earth - Moon

Các nhà thiên văn đo khối lượng của các thiên thể ở xa như thế nào? Sau đây là một ví dụ: sử dụng quỹ đạo Mặt Trăng để tìm ra khối lượng của Mặt Trời.

Chúng ta đều biết Mặt Trăng chuyển động trên quỹ đạo quanh Trái Đất còn Trái Đất và các hành tinh lại có quỹ đạo chuyển động quanh Mặt Trời. Tuy nhiên trên thực tế, những diễn giải đó có phải là hoàn toàn chính xác hay không khi xét trên quan điểm vật lý?

Ngoài những thông số vật lý rõ ràng mà độc giả có thể tìm thấy ở rất nhiều nơi, Mặt Trời và các hành tinh, vệ tinh... của nó còn rất nhiều điểm đặc biệt thú vị. Dưới đây là một số điều đặc biệt về Hệ Mặt Trời mà có thể nhiều người còn chưa biết.

Sao chổi là thiên thể chuyển động quanh Mặt Trời. Chúng ta có thể quan sát sao chổi lớn khi chúng đến đủ gần Trái Đất mà không cần đến sự hỗ trợ của các thiết bị quang học, một số sao chổi có khoảng cách xa hơn hoặc mờ hơn có thể được quan sát bằng các kính thiên văn hay ống nhòm nghiệp dư. Những quan sát sao chổi đã có từ rất lâu, nhưng quá trình nhận thức và tìm hiểu đối tượng này đã trải qua một loạt những biến chuyển. Ở đây chúng ta sẽ nhắc tới một số nét chính về nhận thức lịch sử và các đặc điểm vật lý của sao chổi.