Một sợi dài của vật chất Mặt Trời vừa xuất hiện ngay mặt phía trước của Mặt Trời, kéo dài khoảng 1 triệu dặm. Các sợi này là những đám mây vật chất bay lơ lửng phía trên bề mặt của Mặt Trời bởi từ trường mạnh. Dù có tính không ổn định nhưng chúng có thể kéo dài nhiều ngày hay nhiều tuần.

Đài quan sát động lực học Mặt Trời của NASA (SDO) luôn quan sát Mặt Trời 24/24, đã ghi nhận được sợi khổng lồ này trong nhiều ngày khi nó quay cùng với Mặt Trời. Nếu được kéo thẳng ra, sợi này sẽ chạy xuyên suốt Mặt Trời, khoảng 1 triệu dặm - tức là gấp 100 lần kích thước Trái Đất.

SDO ghi hình sợi này ở nhiều bước sóng khác nhau, mỗi bước sóng giúp làm nổi rõ vật chất ở một nhiệt độ khác nhau trên Mặt Trời. Bằng cách quan sát mọi thứ của Mặt Trời ở những bước sóng và nhiệt độ khác nhau, các nhà khoa học có thể tìm hiểu nhiều hơn về nguyên nhân tạo nên cấu trúc như vậy, cũng như cái gì tạo nên những đợt phun trào khổng lồ vào không gian.
Hãy nhìn vào những bức ảnh để xem sợi trông thế nào ở các bước sóng khác nhau. Bức ảnh màu nâu được tạo ra bằng cách kết hợp hai bước sóng tử ngoại 193 và 335 Angstrom. Bức ảnh màu đỏ cho thấy bước sóng 304 Angstrom ở dải tử ngoại.

Bryan (VACA)
Theo Science Daily