Các nhà nghiên cứu đã tiến gần thêm một bước tới việc hiểu rõ về sự ra đời của Mặt Trời. Công bố trên tạp chí Science, nhóm nghiên cứu đứng đầu bởi tiến sĩ Maria Lugaro và giáo sư Alexander Heger, từ đại học Monash, đã tìm hiểu về giai đoạn nguyên thủy của Hệ Mặt Trời và những sự kiện dẫn đến sự ra đời của Mặt Trời.

 

Tiến sĩ Lugaro từ trung tâm Vật lý thiên văn Monash cho biết nhóm nghiên cứu đã sử dụng phương pháp phóng xạ để xác định thời điểm cuối cùng các nguyên tố nặng như vàng, bạc, bạch kim, chì và các nguyên tố hiếm trên Trái Đất được mang tới Hệ Mặt Trời bởi các ngôi sao đã tạo ra chúng.

"Sử dụng hạt nhân phóng xạ nặng được tìm thấy trong các thiên thạch vào thời điểm cuối cùng chúng tới, chúng tôi đã có được hiểu biết rõ ràng hơn về thời nguyên thủy của Hệ Mặt Trời", Lugaro nói.

"Giờ đây chúng tôi có thể tự tin mà nói rằng một phần trăm cuối cùng của vàng, bạc và bạch kim đã được thêm vào vật chất của Hệ Mặt Trời khoảng 100 triệu năm trước khi Mặt Trời hình thành."

"Phần trăm cuối cùng của chì và các nguyên tố hiếm trên Trái Đất, chẳng hạn như những thứ tạo nên chiếc smart phone của bạn, được đưa vào muộn hơn, tối đa là 30 triệu năm trước khi Mặt Trời hình thành."

Tiến sĩ Lugaro cho biết thời điểm chi tiết này mở ra những cơ hội mới để hiểu về một loạt các sự kiện dẫn tới sự tạo thành Mặt Trời.

Một lúc nào đó sau khi những phần cuối cùng này được thêm vào, Hệ Mặt Trời bước vào giai đoạn "ủ bệnh", đó là giai đoạn hình thành môi trường tạo sao, nơi Mặt Trời đã ra đời cùng với nhiều ngôi sao khác.

"Giờ đây chúng tôi biết rằng giai đoạn ủ bệnh không thể kéo dài quá 30 triệu năm. Nó mang lại cho chúng tôi cơ hội để xác định độ dài của giai đoạn môi trường tạo sao, nó nặng như thế nào và đã có bao nhiêu sao được tạo thành khi đó," Lugaro nói, "Cuối cùng, chúng tôi muốn có sự hiểu biết rõ ràng về hoàn cảnh ra đời ngôi sao của chúng ta và thời sơ khai của Hệ Mặt Trời."

"Hiểu về lịch trình và các quá trình dẫn tới sự hình thành Hệ Mặt Trời chúng ta là chìa khóa để liên hệ môi trường tạo thành của nó với các hệ hành tinh khác trong thiên hà."

Tiến sĩ Lugaro cho biết nhóm nghiên cứu sẽ tìm hiểu các hạt nhân phóng xạ khác để hiểu hơn về giai đoạn nguyên thủy của Hệ Mặt Trời, và tăng thêm độ chính xác của các mốc thời gian.

Bryan (VACA)
Theo Science Daily