Hai nhà thiên văn nọ một hôm gặp nhau và nói chuyện về công việc nghiên cứu của mình. Lát sau vì khá mệt họ quyết định nghỉ ít phút và ngồi tán chuyện về cuộc sống của mỗi người. Một người kể về việc bị cảnh sát giao thông phạt vì vi phạm:

 

 

- Tay cảnh sát bảo tôi rằng tôi đã phạm luật vì cứ đi tiếp khi đèn đã chuyển sang đỏ. Tôi bảo anh ta rằng đó là một điều hết sức vô lý, vì khi tiến tới phía trước thì làm sao tôi có thể thấy nó chuyển sang đỏ được, tôi chỉ có thể thấy nó chuyển xanh thôi chứ.
- Và thế là anh được đi?
- Không, tôi bị phạt thêm tội đi quá tốc độ cho phép ...

*Chú thích: Khi nguồn phát sóng dịch chuyển ra xa, người quan sát sẽ thấy bước sóng của nó kéo dài ra và khi nguồn phát dịch chuyển lại gần thì ngược lại. Với ánh sáng, bước sóng dài hơn tương đương với sự chuyển màu về phía đỏ, gọi là dịch chuyển đỏ (red shift) và với bước sóng co lại gọi là dịch chuyển xanh (blue shift). hiệu ứng này được ứng dụng phổ biến trong thiên văn để xác định khoảng cách và vận tộc dịch chuyển của các sao và thiên hà. Cũng nhờ nó mà Hubble khám phá ra sự giãn nở của vũ trụ, một tiền đề quan trọng cho sự ra đời của thuyết Big bang về sự hình thành vũ trụ mà ngày nay chúng ta biết.

VACA
(sưu tầm, dịch và chú thích)