Nhà vật lý nổi tiếng người Pháp Ampere (1775-1836) có hai con mèo, một con lớn và một con nhỏ. Ông rất yêu quí chúng. Hàng ngày chúng thường ra vào ngôi nhà nhưng khi nhà bác học đóng cửa thì chúng không thể ra vào được nữa....

Để chiều lòng hai con vật Ampere liền thuê một thợ mộc tới đục lỗ trên cánh cửa để cho mèo có thể ra vào. Người thợ liền đục một lỗ đủ cho con mèo lớn hơn chui qua khá dễ dàng. Lúc này nhá bác học kêu lên:
- Tại sao lại bất công như thế, thế này thì con mèo nhỏ sẽ đi đường nào?

VACA
(Sưu tầm và dịch)