astronomy

(Bài được dịch từ website nước ngoài có chỉnh lý cho phù hợp. Tất cả đều chỉ mang tính giải trí, không phải thông tin, kiến thức và không mang tính khuyến cáo dưới bất cứ hình thức  nào.)

Các lí do cho thấy thiên văn học hấp dẫn hơn sex

1- Trong mọi tình huống bạn luôn ... được nhìn
2- Nếu bạn thấy mệt chỉ cần nghỉ 10 phút là xong (lại có thể tiếp tục)
3- Chẳng ai quan tâm bạn đẹp hay xấu
4- Người cộng tác với bạn chẳng bao giờ tưởng tượng bạn là một người nào đó khác
5- 40 năm sau bạn vẫn có thể hoạt động như hiện giờ
6- Nếu bọn trẻ có nghe thấy bạn kêu lên "ohhh" hay "ahhh" thì cũng chẳng vấn đề gì
7- Không cảm thấy chút tội lỗi nào khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau
8- Nếu muốn bạn có thể hoạt động cả đêm
9- Bạn có thể thực hiện trên nhiều đối tượng liên tiếp trong một đêm
10- Không cần xấu hổ khi đi mua 1 số thiết bị phục vụ hoạt động này

Và các lí do khác (bổ sung):

- Kích thước không quan trọng
- Không cần lo lắng có tai nạn chỉ vì chọn sai thời điểm, miễn là hãy đợi đến đêm
- Chiếc kính thiên văn và các thiên thể chẳng bao giờ quan tâm bạn có ghi hình và cho cả thiên hạ xem hay không
- Cứ ăn mặc và nói linh tinh bất cứ thứ gì bạn muốn
- Không cần tặng hoa cho kính thiên văn để nó cho bạn nhìn qua
- Bạn có thể mượn và cho mượn các dụng cụ của mình mà không phải lo lắng gì cả
- Nếu bạn nói với một người bạn rằng bạn có cái đó 10 hay 12 inch, họ sẽ không nghi ngờ gì hết (cái kính thiên văn).

VACA
(Sưu tầm, dịch, lược bớt và đính chính)