Các nhà thiên văn học đã phát hiện ra hai đám khí mà họ tin rằng đã hình thành chỉ vài phút sau khi vụ nổ Big Bang tạo nên vũ trụ. Phát hiện này bổ sung thêm những bằng chứng mới cho lý thuyết đã được chấp nhận rộng rãi nhất của chúng ta về sự hình thành của vũ trụ.

 

-Vài nét lịch sử tiến hóa vũ trụ

Những đám khí nguyên thủy này được thấy rằng chỉ chứa những chất khí sáng nhất như hydro và heli được tạo ra trong thờikif đầu của vũ trụ. Theo các nhà nghiên cứu, những đám khi này chính là thành phần đầu tiên để hàng trăm triệu năm sau tạo thành những ngôi sao đầu tiên và các nguyên tố nặng hơn khắp vũ trụ.

Michele Fumagalli, trưởng nhóm nghiên cứu và là sinh viên mới tốt nghiệp đại học California, Santa Cruz cho biết:"Những quan sát mới phù hợp với những dự đoán lý thuyết về cấu tạo hóa học của vũ trụ sơ khai. Nó là một xác nhận tuyệt vời cho lý thuyết vì lý thuyết dự đoán rằng ít phút sao Big Bang những nguyên tố như hydro và heli đã sinh ra chứ không phải là kim loại. Đây là lần đầu tiên chúng ta có một quan sát rõ ràng làm bằng chứng cho tính chính xác của lý thuyết".

VACA
(theo Daily Astronomy)