astronaut

Theo một nghiên cứu được công bố mới đây trên eNeuro, các nhà khoa học cho biết việc bị phơi dưới bức xạ liên tục ở mức thấp - tương tư như điều kiện ngoài không gian - gây ra sự suy giảm hệ thần kinh và hành vi của chuột. Điều này nhấn mạnh việc cần thiết phải phát triển các biện pháp an toàn để bảo vệ bộ não của con người đối với bức xạ trong những nhiệm vụ không gian khi mà các nhà du hành đang chuẩn bị đi tới Sao Hỏa.

Các nhà khoa học biết rằng bức xạ có thể gây gián đoạn tín hiệu ở một số quá trình trong não. Tuy nhiên, những thử nghiệm trước đây sử dụng quá trình phơi bức xạ liều cao trong thời gian ngắn đã không phản ánh chính xác các điều kiện ngoài không gian.

Để xác định xem việc du hành sâu vào không gian có thể tác động lên hệ thần kinh như thế nào, Charles Limoli cùng các đồng nghiệp ở Đại học California ở Irvine, Đại học bang Colorado và Trường dược Đông Virginia (Mỹ) đã cho chuột phơi dưới bức xạ liều thấp trong 6 tháng. Họ phát hiện ra rằng bức xạ làm suy yếu tín hiệu tế bào ở khu vực hồi hải mã và vỏ não trước trán, ảnh hưởng tới khả năng học hỏi và ghi nhớ. Họ cũng quan sát được sự tăng của hành vi lo lắng, cho thấy bức xạ có tác động tới hạch hạnh nhân.

Các nhà nghiên cứu dự đoán rằng trong một nhiệm vụ không gian dài ngày, khoảng một phần năm số nhà du hành sẽ trải qua hành vi dạng lo lắng và một phần ba sẽ bị suy giảm trí nhớ. Thêm vào đó, các nhà du hành có thể gặp nhiều khó khăn trong việc đưa ra các quyết định.

Tuấn Phong
Theo Science Daily