New Horizons

Các nhà khoa học ở Viện nghiên cứu Tây Nam (SwRI - Texas, Mỹ) đã kết hợp những khám phá của tàu không gian New Horizons của NASA với dữ liệu từ nhiệm vụ Rosetta của ESA để phát triển một lý thuyết mới về cách mà Pluto đã hình thành ở rìa của Hệ Mặt Trời.

"Chúng tôi đã phát triển cái mà chúng tôi gọi là mô hình hóa học vũ trụ 'sao chổi khổng lồ' về sự hình thành của Pluto," Tiến sĩ Christopger Glein ở bộ phận khoa học và kỹ thuật không gian thuộc SwRI cho biết.

Nghiên cứu này được mô tả trong một bài báo vừa được xuất bản online của tạp chí Icarus. Trọng tâm của nghiên cứu là khu vực băng giàu ni tơ ở Sputnik Planitia (đồng bằng Sputnik) phía trái của hình trái tim được gọi là Tombaugh Regio (vùng Tombaugh - một khu vực có hình trái tim mà New Horizons quan sát được, đặt tên theo Clyde Tombaugh - người đã phát hiện ra Pluto năm 1930).

"Chúng tôi tìm ra sự phù hợp đáng chú ý giữa lượng ni tơ được ước tính trong vùng băng này so với việc giả định rằng Pluto đã được hình thành bởi sự kết tụ của khoảng 1 tỷ sao chổi hoặc những vật thể khác trong vành đai Kuiper với thành phần hóa học tương tự sao chổi 67P mà Rosetta đã khám phá." - Glein nói.

Cùng với mô hình sao chổi, các nhà khoa học cũng điều tra mô hình Mặt Trời, trong đó Pluto hình thành từ những mảnh băng rất lạnh có thành phần hóa học gần giống Mặt Trời.

Các nhà khoa học cần hiểu được không chỉ lượng ni tơ có trên Pluto lúc này - cả trong khí quyển và các vùng băng, mà còn những nguyên tố dễ bay hơi khác có thể đã thoát khỏi khí quyển vào không gian trong hàng tỷ năm qua. Vì thế họ cần điều chỉnh lại tỷ lệ của carbon monoxide và ni tơ để có một bức tranh hoàn chỉnh hơn. Cuối cùng, họ phát hiện ra rằng carbon monoxide ở Pluto rất ít do bị chôn trong lớp băng bề mặt hoặc bị phá hủy trong nước lỏng.

"Nghiên cứu của chúng tôi gợi ý rằng thành phần hóa học ban đầu của Pluto đến từ các sao chổi và được điều chỉnh bởi nước lỏng, có lẽ thậm chí là trong một đai dương bên dưới bề mặt," Glein cho biết.

Tuy nhiên, mô hình Mặt Trời cũng đáp ứng được một số hạn chế. Trong khi nghiên cứu tập trung vào một số khả năng hấp dẫn như vậy, nhiều câu hỏi khác vẫn còn đợi được trả lời.

"Nghiên cứu này có được nhờ những thành công tuyệt vời của các nhiệm vụ New Horzons và Rosetta để mở rộng thêm hiểu biết của chúng ta về nguồn gốc và tiến hóa của Pluto," Glein nói. "Sử dụng hóa học như một công cụ điều tra, chúng tôi có thể lần theo dấu vết của những đặc điểm rõ ràng mà chúng ta thấy ở Pluto ngày nay về tới quá trình hình thành cách đây rất lâu. Việc này dẫn tới cách nhìn nhận mới về câu chuyện cuộc đời phong phú của Pluto mà chúng ta mới chỉ bắt đầu biết tới."

R.T
Theo Science Daily