Có lẽ có rất nhiều thiên thể sáng ở dưới cấp sao tương tự như các ngoại hành tinh khổng lồ trong vùng lân cận Hệ Mặt Trời của chúng ta còn chưa được phát hiện. Đó là nội dung theo kết quả nghiên cứu của một nhóm đứng đầu bởi Jonathan Gagné ở Viện khoa học Carnegie với sự tham gia của các nhà nghiên cứu tại Viện nghiên cứu ngoại hành tinh (iRex) thuộc Đại học Montréal.


Các sao có tuổi tương đương chuyển động trong không gian theo nhóm là mối quan tâm lớn của các nhà nghiên cứu, bởi chúng được coi là một mục tiêu quan trọng trong việc tìm kiếm các sao lùn nâu và các thiên thể dạng hành tinh chuyển động tự do.

Những nghiên cứu gần đây về một tập hợp sao có tên là TW Hya (cách Trái Đất khoảng 160 năm ánh sáng, trong khu vực chòm sao Hydra) đã hé lộ một số thiên thể có kích thước của các hành tinh khổng lồ bị cô lập trong khu vực lân cận Mặt Trời, cách chúng ta khoảng 100 năm ánh sáng. Nhóm này chứa khoảng vài chục sao có tuổi khoảng 10 triệu năm. Tất cả chúng đều di chuyển cùng nhau trong không gian.

Với mục tiêu xác định xem liệu có còn nhiều thiên thể cỡ hành tinh như thế trong nhóm TW Hya hay không, Gagné và nhóm của ông đã tiến hành tính toàn một phép đo thiên văn được gọi là hàm khối lượng ban đầu. Hàm này có thể được sử dụng để xác định sự phân bố khối lượng trong nhóm và dự đoán số lượng các thiên thể chưa được xác định có thể tồn tại trong đó.

Trong quá trình phân tíc này, nhóm nghiên cứu đã có thể xác định rằng có thể có rất nhiều thiên thể có khối lượng từ 5 đến 7 lần khối lượng Sao Mộc trong nhóm này mà đến nay chưa được khám phá.

"Nhóm TW Hya trải rộng ra khoảng cách khoảng 250 năm ánh sáng, nhưng các thiết bị của chúng tôi chưa đủ nhạy để xác định các thiên thể cỡ hành tinh không lồ ở khoảng cách này, vì vậy rất nhiều thiên thể trong đó còn chưa được khám phá," Gagné cho biết.

Bryan
Theo Science Daily