Hoàng đạo là đường đi biểu kiến của Mặt Trời trên thiên cầu trong một năm gây ra do chuyển động quỹ đạo của Trái Đất. Những chòm sao nằm trong dải đường đi này gọi là các chòm sao hoàng đạo. Dưới đây là thời điểm Mặt Trời đi vào các chòm sao này trong năm 2017.

 

 

 

Trong danh sách dưới, bạn sẽ thấy thời điểm Mặt Trời bắt đầu đi vào các chòm sao rất khác so với danh sách bạn vẫn thấy trong chiêm tinh học. Đó là bởi vì các nhà chiêm tinh trước kia mô tả hoàng đạo bằng cách chia nó ra thành đúng 12 cung bằng nhau, sau đó gán mỗi cung với tên của chòm sao nằm ở vị trí đó vào thời điểm đó (thời điểm chiêm tinh học ra đời). Theo thời gian, những thiếu sót của chiêm tinh học bị bộc lộ khi mà bản thân quỹ đạo và hướng của trục Trái Đất không phải hoàn toàn cố định (để nắm rõ hơn, mời đọc bài "Sự phản khoa học của chiêm tinh học").

Theo qui ước hiện nay của Hiệp hội thiên văn quốc tế (IAU), đường hoàng đạo có 13 chòm sao. Thời gian Mặt Trời lướt qua các chòm sao là không hề bằng nhau do các chòm sao có kích thước, hình dạng và vị trí tương đối khác nhau so với mặt phẳng hoàng đạo. Vì vậy thời điểm Mặt Trời đi qua các chòm sao này không đều nhau. Ngoài ra, thời điểm chính xác Mặt Trời đi vào các chòm sao cũng không hoàn toàn cố định mà có sự sai khác từ vài giờ đến trên 1 ngày theo từng năm do những nhiễu loạn nhỏ trong chuyển động quỹ đạo của Trái Đất.

Chuyển động quỹ đạo của Trái Đất khiến cho người quan sát từ Trái Đất thấy Mặt Trời nằm ở những vị trí khác nhau so với nền trời sao. Đường đi biểu kiến trong một năm của Mặt Trời gọi là Hoàng đạo.


Dưới đây là danh sách thời điểm Mặt Trời bắt đầu đi vào khu vực của từng chòm sao. Bên cạnh thời điểm, bạn sẽ thấy chỉ số có đơn vị "độ", đây là góc tính từ điểm xuân phân. Khi Mặt Trời có vị trí tại điểm xuân phân (ngày 20 hoặc 21 tháng 3), vị trí của nó trên Hoàng đạo được tính là 0 độ. Trong các tài liệu chiêm tinh, bạn sẽ thấy ghi thời điểm bắt đầu của cung Aries là ngày 20 hoặc 21 tháng 3, tức là khi bắt đầu điểm xuân phân, đây cũng là câu trả lời cho nhiều người từng hỏi tại sao Aries trong chiêm tinh bắt đầu vào tháng 3 nhưng lại được tính là đứng đầu Hoàng đạo. Tất nhiên, như đã nói, do sự sai khác thực tế, hiện nay Mặt Trời đi vào Aries muộn hơn khoảng gần một tháng.

Vị trí của điểm xuân phân trên thiên cầu. Đây là một trong hai giao điểm của xích đạo trời và hoàng đạo.


18/12/2016: Sagittarius (266,57 độ)

19/01/2017: Capricornus (299,69 độ)

16/02/2017: Aquarius (327,87 độ)

11/03/2017: Pisces (351,55 độ)

18/04/2017: Aries (29,07 độ)

14/05/2017: Taurus (53,45 độ)

21/06/2017: Gemini (90,41 độ)

20/07/2017: Cancer (118,24 độ)

10/08/2017: Leo (138,16 độ)

16/09/2017: Virgo (174,14 độ)

31/10/2017: Libra (217,78 độ)

23/11/2017: Scorpius (241,12 độ)

30/11/2017: Ophiuchus (248,02 độ)

18/12/2017: Sagittarius (266,59 độ)


Lưu ý: Bài viết chỉ mang tính chất liệt kê, như đã nói, việc Mặt Trời nằm ở vị trí chòm sao nào không có bất cứ ý nghĩa gì đối với tính cách hay số phận của con người. Việc cho rằng các chòm sao hoàng đạo ảnh hưởng tới những yếu tố đó là hoàn toàn phản khoa học.

VACA