Một nhóm các nhà vật lý Hungari đã công bố một bài báo vào năm ngoái về khả năng tồn tại loại lực thứ năm của tự nhiên. Bài báo này đã không được công bố rộng rãi, nhưng phân tích dữ liệu gần đây thực hiện bởi các nhà nghiên cứu tại Đại học California, Irvine (UC-Irvine) đã hướng sự chú ý trở lại nó.

 

 

 

Mô hình chuẩn của vật lý hạt - một mô hình giúp các nhà khoa học giải thích mọi hiện tượng vật lý chúng ta có thể quan sát - cho biết tự nhiên có bốn lực chính là lực hấp dẫn, lực điện từ, lực mạnh (hay lực hạt nhân mạnh) và lực yếu (hay lực hạt nhân yếu). các nhà vật lý từ lâu đã tìm kiếm bằng chứng về loại lực thứ năm. Lí do khiến các nhà khoa học tiếp tục tìm kiếm này là vì Mô hình chuẩn thất bại trong việc giải thích sự tồn tại và hành vi của vật chất tối.

Nhóm nghiên cứu Hungari, đứng đầu bởi nhà vật lý Attila Krasznahorkay tìm kiếm vật chất tối bằng cách bắn các proton vào một tấm mỏng làm bằng lithi-7. Các thí nghiệm của họ xuất hiện một sự khác thường. Va chạm họ tạo ra làm sinh ra hạt nhân beri-8, phát xạ ra các cặp electron và positron khi chúng phân rã. Theo Mô hình chuẩn thì số lượng các cặp quan sát được phải giảm khi góc tạo thành bởi đường đi của electron và positron càng lớn. Thay vào đó, số cặp có sự tăng bất thường ở góc 140 độ trước khi tiếp tục giảm khi góc tăng lên.

Nhóm nghiên cứu Hungarie cho rằng sự khác thường này là bằng chứng của một loại hạt mới và cùng với nó là một loại lực riêng biệt.

"Chúng tôi rất tự tin vào kết quả thực nghiệm này," Krasznahorkay nói với Nature.

Các nhà nghiên cứu ở UC-Irvine cho biết phân tích kết quả do nhóm của Krasznahorkay thu được thích hợp với các kết quả thực nghiệm lẫn lý thuyết trước đây. Trong bài báo của mình, các nhà nghiên cứu UC-Irvine gợi ý rằng sự bất thường này là bằng chứng của một loại boson X, có thể là hạt truyền loại lực thứ năm với tầm tác dụng chỉ với kích thước của hạt nhân nguyên tử.

Bốn lực cơ bản của tự nhiên đã được xác nhận. Độc giả có thể đọc bài viết tại đây để tìm hiểu sơ lược về bốn loại lực này

 

Khám phá gần đây này là rất bất ngờ và nhiều nhà vật lý hạt vẫn còn rất hoài nghi. Nghiên cứu mày vẫn chưa được mở rộng và việc tìm thấy lại loại hạt này là khá khó, nhưng thế giới khoa học giờ đây đã dành sự chú ý cho nó.

"Có lẽ chúng ta đang hướng cái nhìn đầu tiên của mình vào vật lý ở xa hơn phạm vi của vùng vũ trụ nhìn thấy," Jesse Thaler, một nhà vật lý lý thuyết ở MIT (viện công nghệ Massachusetts) nói.

Bryan
Theo Space Daily