Superno remnant

Các nhà thiên văn học mới đây đã sử dụng kính thiên văn không gian Hubble để tái dựng lại một vụ nổ lớn của vũ trụ trong quá khứ.

Hàng nghìn năm trước, ánh sáng từ một ngôi sao chết trong Mây Magellan Lớn (một thiên hà vệ tinh của Milky Way) đã tới Trái Đất. Không có ghi chép nào về sự kiện này. Nhưng nó đã để lại một đám hỗn độn của khí và bụi mà tận ngày nay vẫn có thể quan sát được.

Mới đây, sử dụng kính thiên văn không gian Hubble, các nhà thiên văn học đã tái dựng lại vụ nổ và xác định được chính xác thời điểm mà nó xảy ra là 1.700 năm trước (so với thời điểm nó có hình ảnh như hiện đang được quan sát.

Các nhà nghiên cứu đã quay ngược thời gian bằng cách theo dõi 22 nút thắt của vật chất trong tàn dư của supernova này, theo dõi những cụm khí và bụi đó mở rộng ra phía ngoài bằng cách so sánh hai hình ảnh được chụp bởi cùng một camera những cách nhau 10 năm. Dựa trên sự dịch chuyển của các nút này, nhóm nghiên cứu truy vết chúng cho tới điểm khởi đầu - thời điểm mà supernova bùng phát. Qua đó, họ xác định được chính xác niên đại của vụ nổ.

R.T
Theo Astronomy