Một nghiên cứu mới đã cho thấy nhiều sao neutron có thể quay quanh trục của chúng nhanh hơn nhiều so với tốc độ quay nhanh nhất từng được quan sát ở bất cứ sao neutron nào trước đây. Các nhà khoa học nhận xét rằng tốc độ quay nhậm hơn của sao neutron quan sát được có thể do chúng liên tục gây ra sóng hấp dẫn và vì thế quay chậm lại.

 

Nghiên cứu này được thực hiện bởi Giáo sư Sudip Bhattacharyya tại Viện nghiên cứu cơ bản Tata (TIFR), Mumbai, Ấn Độ và Giáo sư Deepto Chakrabarty đến từ MIT, Mỹ đang thỉnh giảng tại viện nêu trên.

Sao neutron là những vật thể đặc nhất vũ trụ có thể quan sát được, một nắm nhỏ vật chất của nó có khối lượng lớn hơn một ngọn núi ở Trái Đất. Những sao này không lớn hơn một thành phố, nhưng chúng có khối lượng lớn hơn Mặt Trời. Một số lượng lớn các sao này có thể tăng tốc độ quay trong quá trình nhận vật chất từ sao đồng hành (sao đồng hành là một sao bình thường/vẫn còn hoạt động). Trên thực tế, nhiều sao neutron đã được quan sát có tốc độ quay hàng trăm vòng mỗi giây.

Vật chất từ sao đồng hành bị cuốn về phía sao neutron

Trong những năm 1970, việc sao neutron có thể quay nhanh tới mức nào đã được tính trên lý thuyết và từ đó đã hình thành những cơ sở đầu tiên cho việc nghiên cứu các thiên thể này. Nhưng nghiên cứu mới do Giáo sư Bhattacharyya đứng đầu đã cho thấy khi vật chất từ sao đồng hành được chuyển sang theo từng giai đoạn - việc xảy ra với khá nhiều sao neutron, tốc độ quay của sao neutron sẽ nhanh hơn rất nhiều, có thể dễ dàng đạt hơn 1000 vòng trên giây. Vì không có sao neutron nào từng được quan sát với tốc độ quay lớn như thế, nhóm nghiên cứu đã suy ra rằng rất nhiều sao neutron có thể quay chậm lại do liên tục phát ra sóng hấp dẫn.

Sóng hấp dẫn được phát ra bởi các vật thể có khối lượng lớn theo dự đoán của thuyết tương đối rộng Einstein, nó đã được phát hiện gần đây trong một cuộc sáp nhập lỗ đen. Nhưng đến nay vẫn rất khó để phát hiện được sóng hấp dẫn liên tục - điều có thể mang tới cơ hội nghiên cứu đầy đủ hơn về loại sóng này. Nghiên cứu mới này đã mang lại một tín hiệu khả quan rằng nhiều sao neutron quay nhanh phát ra sóng hấp dẫn liên tục, và các quan sát cẩn thận sẽ được thực hiện để tìm kiếm các sóng này.

Bryan
Theo Science Daily