Gravitational wave

Sóng hấp dẫn là gì? Nó có đặc tính gì? Nó có vai trò ra sao đối với cấu trúc của vũ trụ cũng như đối với sự phát triển của khoa học? Nó đã được phát hiện ra sao? Đó là những câu hỏi được rất nhiều người đặt ra khi sóng hấp dẫn lần đầu tiên được ghi nhận vào tháng 9 năm 2015 và chính thức công bố tháng 2 năm 2016. Đến nay, vẫn còn tồn tại nhiều cách hiểu sai về việc ghi nhận và tính chất của đối tượng vật lý này do nhiều bài báo và tài liệu diễn đạt chưa chính xác và đầy đủ.

Bài giảng sau đây được thực hiện ngày 27 tháng 03 năm 2016 nhân dịp kỷ niệm 14 năm thành lập của VACA, đồng thời hơn 1 tháng sau khi quan sát sóng hấp dẫn được công vố từ đài quan sát LIGO. Bài giảng sẽ đưa lại cái nhìn chính xác và rõ nét về đối tượng vật lý này. Để dễ hiểu cho tất cả mọi người, bài giảng đã được cố gắng thể hiện một cách rõ ràng, tránh các công thức toán học phức tạp và khó hiểu. Mặc dù vậy, để mô tả một cách chính xác một vấn đề trong khoa học hiện đại, việc sử dụng các thuật ngữ cũng như lướt nhanh qua các lý thuyết vật lý cơ bản là không tránh khỏi. Do đó có lẽ cũng cần ở người xem sự tập trung nhất định.

Diễn giả: Đặng Vũ Tuấn Sơn

- Chủ tịch VACA -

Xin giới thiệu cùng độc giả