Black Hole

Một bức ảnh từ chương trình mô phỏng máy tính ROMULUS cho thấy một thiên hà có khối lượng trung bình - vùng sáng trung tâm của nó là một lỗ đen siêu nặng, cùng với vị trí và vận tốc của các lỗ đen siêu nặng "lang thang" khác (những lỗ đen không ràng buộc với nhân thiên hà; 10kpc tương ứng với khoảng cách 31 ngàn năm ánh sáng). Các mô phỏng đã nghiên cứu sự tiến hóa và sự phong phú của các lỗ đen siêu nặng đang di chuyển lang thang; trong thời kỳ sơ khai của vũ trụ, phần lớn khối lượng của vũ trụ nằm trong các lỗ đen.

Sunset

Số liệu từ việc đo độ sáng trực tiếp của bầu trời cho thấy dường như mức độ ô nhiễm ánh sáng của khí quyển đang giảm đi phần nào mà khả năng có thể là do tình trạng giãn cách trong dịch COVID-19.

black hole

Một mô phỏng năng lượng cao được thực hiện gần đây gợi ý rằng những cánh tay xoắn của các thiên hà là nơi hút khí để cung cấp cho lỗ đen siêu nặng ở trung tâm của chúng.

Colors of the Universe

Khi nhìn lên bầu trời đêm, bạn sẽ dễ dàng nghĩ rằng vũ trụ là một đại dương đen thẳm bất tận. Nhưng nếu bạn đo ánh sáng nhìn thấy từ tất cả các thiên thể phát sáng ngoài đó, thì sắc độ trung bình của vũ trụ sẽ là bao nhiêu?

Earth's core

Một bí ẩn địa chất đang dần được tiết lộ ngay dưới lòng đất và điều này có thể mang lại hiểu biết mới về từ trường hỗ trợ cho sự sống trải rộng ra rất xa phía trên chúng ta.